KościółParkPlac zabaw

U źródeł własnej tożsamości...

„U źródeł własnej tożsamości”  ks. prof. Zygfryd Glaeser

 

malnia.jpeg

 

Przedmowa

 

Jubileusz 700-lecia to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla życia każdej lokalnej społeczności. To także powód do głębokiej zadumy i refleksji nad dziejami przodków, którzy przez setki lat kreowali to wszystko, z czego można dziś czerpać i czym można się dziś ubogacać. W zetknięciu z 700 letnią tradycją historyczną społeczności, w której się żyje oraz z tradycją prehistoryczną, która liczy sobie co najmniej tyle wieków, nie sposób nie zadać sobie pytania o własną tożsamość i jej konkretne źródła: Kim właściwie jestem? Co stanowi korzenie mojej tożsamości? Tylko bardzo cierpliwa i wnikliwa analiza spuścizny przodków pomoże odnaleźć adekwatną odpowiedź na podstawowe egzystencjalne pytania.

 

Jubileusz 700llecia Malni to wyjątkowo doniosły czas na horyzontalnej linii historii zbawienia. Stanowi okazję do retrospektywnego spojrzenia na wszystko, co składa się na najstarsze dzieje tej niewielkiej, ale jakże duchowo silnej społeczności, aby w ten sposób odkryć na nowo własne chrześcijańskie korzenie i w tym kontekście coraz bardziej budować wspólnotę z Jezusem Chrystusem i między sobą. Każdy jubileusz jest dla Kościoła czasem łaski, czasem odpuszczenia grzechów oraz kar za grzechy, czasem pojednania między zwaśnionymi i czasem budowania nowych, bardziej trwałych więzów międzyludzkich (por. Jan Paweł II, List apostolski Tertio millenio adveniente nr. 14). Papież Jan Paweł II przypomina, iż „okres jubileuszowy pozwala nam poznać język wymownych znaków, jakimi posługuje się Boża pedagogia, aby nakłonić człowieka do nawrócenia i pokuty, które są początkiem i drogą jego odnowy oraz warunkiem odzyskania tego, czego o własnych siłach nie mógłby zdobyć: przyjaźń Boga, Jego łaski i życia nadprzyrodzonego 0 tego życia, które jako jedyne może zaspokoić najgłębsze pragnienie ludzkiego serca” (Jan Paweł II Bulla Incarnation misterium, nr. 2)

 

Istotą chrześcijańskiego jubileuszu jest świętowanie: oddawanie chwały Bogu, który nas obdarowuje i to zawsze w nadmiarze. Wymownym wyrazem jubileuszowego święta jest też składanie daru. Wspaniałym darem lokalnej społeczności, upamiętniającym 700-lecie Malni, jest książka pod wymownym tytułem: U źródeł własnej tożsamości, w której opisano najistotniejsze elementy kształtujące przez wieki ludzką i religijną tożsamość mieszkańców tej podopolskiej wioski. Jej dzieje zostały opisane w kontekście historii Śląska. To szczególnie cenne, że historia ta jest przedstawiana wnikliwie i interpretowana bardzo obiektywnie , ze wskazaniem na nieprzemijalną wartość kulturowego bogactwa pięknej Ziemi Śląskiej. Gratuluję więc Pomysłodawcom i Realizatorom tegoż dzieła. Życzę wszystkim, aby uroczyście obchodzony jubileusz stał się przyczyną pogłębienia wiedzy na temat lokalnej „małej Ojczyzny”, scalając wszystkich jej mieszkańców. Niech będzie także okazją do odnowy duchowej i moralnej. Wszystkim mieszkańcom Malni i całej Parafii z serca błogosławię.

 

Abp Alfons Nossol

biskup opolski

 

Pogoda
19 lipca
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN