Kościół Park Plac zabaw

Wykopaliska archeologiczne

Położenie geograficzne terenu dzisiejszej Malni, zwłaszcza bliskość Odry oraz duże skupiska leśne znajdujące się na wzgórzach wokół Odry, sprawiły, że w ciągu setek lat osiedlały się tu różne ludy i plemiona. Potwierdzają to liczne badania archeologiczne prowadzone na ich terenie od lat 20. XX w. W Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków zarejestrowano na terenie Malni piętnaście stanowisk archeologicznych. Warto zwrócić uwagę na odkryte na wzgórzach między Malnią i Chorulą potężne ciałopalne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Te, spośród zachowanych znalezisk, które się zachowały, mieszczą się głównie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.


wykopal1.jpeg


wykopal.jpeg
 

Odnaleziono tam ślady osad mezolitycznych, neolitycznych oraz epoki brązu. Odkryto także ceramikę pochodzącą z późnego średniowiecza.

wykopal2.jpeg

Opracowano na podstawie książki

„U źródeł własnej tożsamości” ks. profesora Zygfryda Glaesera.

Pogoda
31 marca
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,70 PLN
1 USD = 4,30 PLN