KościółParkPlac zabaw

Proboszczowie i księża parafii

Proboszczowie parafii Malnia

W okresie dwudziestu pięciu lat istnienia parafia Malnia ma obecnie piątego już proboszcza. Kadencja każdego z nich naznaczona była i jest szczególnymi wydarzeniami w dziejach Malni i życiu całej parafialnej wspólnoty.

Ks. Hubert Sklorz - Dekretem Biskupa Opolskiego nowym proboszczem w Malni mianowany został ks. Hubert Sklorz. Przybył do parafii 24 sierpnia 2010r. 

Ks. Marian Obruśnik - Dekretem Biskupa Opolskiego nowym proboszczem w Malni mianowany został ks. dr Marian Obruśnik. Parafię objął dnia 27 listopada 2005r.

Ks. Hubert Skomudek - Dekretem Biskupa Opolskiego z dnia 20 czerwca 1997 r. nowym proboszczem w Malni mianowany został radca duchowny i dziekan honorowy ks. Hubert Skomudek.

Ks. Jan Kołodenny - do Malni przybył 25 sierpnia 1989 r. Wtedy to wieczorem o godz. 19.00 odprawił pierwszą Mszę św. w nowej parafii

Ks. Kazimierz Świstek - pełnił posługę kapłańską jako proboszcz w Malni przez osiem lat. Przybył do parafii 23 lipca 1981 r.

                    

Księża wywodzący się z Malni

Błogosławiony O. Józef Cebula, OMI - święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1927 r.

O. Józef Bonkosz, SVD - Święcenia diakonatu przyjął 18 grudnia 1960 r., a prezbiteratu 29 stycznia 1961 r.

Ks. Albert Glaeser, prałat, dr nauk teologicznych - Święcenia kapłańskie przyjął dnia 17 maja 1981 r. w opolskiej katedrze z rąk bpa Alfonsa Nossola.

O. Gerhard Dieter Glaeser, OFM - przyjął świecenia kapłańskie dnia 4 lutego 1984 r.w Borkach Wielkich z rąk bpa Jana Wieczorka

Ks. Zygfryd Glaeser, prof. dr hab. nauk teol. - Święcenia kapłańskie przyjął dnia 11 czerwca 1988 r. w opolskiej katedrze z rąk abpa Alfonsa Nossola.

Ks. Waldemar Chudala, mgr - święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze opolskiej dnia 20 czerwca 1992 r. z rąk bpa Alfonsa Nossola.

Ks. Arkadiusz Nogielski, mgr - święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze opolskiej dnia 20 czerwca 1992 r. z rąk bpa Alfonsa Nossola.

Ks. Richard Simon, mgr - 1 lipca 1995 r. otrzymał w katedrze w Passau z rąk biskupa Fanza Xavera Edera święcenia kapłańskie.

Br. Klaudiusz Piotr Namysło, OFM - w roku 2000 złożył śluby wieczyste

Ks. Piotr Herok, mgr-lic.  – 26 maja 2012 r. otrzymał w katedrze opolskiej z rąk biskupa Andrzeja Czai święcenia kapłańskie.

Ks. David Simon, mgr – 11 maja 2019 r. otrzymał w katedrze Eichstätt z rak biskupa Gregora Hanke  OSB święcenia kapłańskie.

 

Opracowano na podstawie książki

„U źródeł własnej tożsamości” ks. profesora Zygfryda Glaesera.

 

 

Pogoda
25 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN