KościółParkPlac zabaw

Rolnictwo

Miejscowość  posiada długoletnie tradycje rolnicze. Gospodarstwa rolne zajmują obszar 350 ha, w tym użytki rolne 325 ha, a lasy i grunty leśne 9 ha,  pozostałość to łąki, sady oraz nieużytki. W rolnictwie dominują rodzinne – indywidualne gospodarstwa.

Łączna powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych wynosi 202 ha. Pszenica uprawiana jest na 20 ha; żyto na 40,51 ha, jęczmień 22 ha, owies 0,49 ha, pszenżyto 48 ha, mieszanka 71 ha.

Jeśli chodzi na hodowlę zwierząt gospodarskich to 6 gospodarstw prowadzi hodowlę bydła. Trzodę chlewną hoduje się w 11 gospodarstwach. Pnie pszczele znajdują się w 2 gospodarstwach, natomiast drób hoduje się w 21 gospodarstwach.

Do większych rolników na terenie sołectwa zalicza się: 

1. Gospodarstwo Joachima Bartona

2. Gospodarstwo Bernarda Szmul 

3. Gospodarstwo Antoniego Anioła

4. Gospodarstwo Andrzeja Stacha

Pogoda
28 maja
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,52 PLN
1 CHF = 4,66 PLN
1 USD = 4,22 PLN