KościółParkPlac zabaw

Nowa szkoła

W roku 1968 władze wojewódzkie udzieliły zgody na budowę nowej szkoły w Malni. Została ona ujęta w planie inwestycyjnym na lata 1971 i 1972. Przyrzeczenia dotrzymano. Dnia 1 sierpnia 1971 r. na teren przeznaczony pod budowę nowej szkoły (działka granicząca ze starą szkołą, stanowiąca własność Wiktora Niepali) wkroczyły ekipy budowlane z Kędzierzyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz inwestor, tj. Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Kędzierzynie. Prace budowlane przy wznoszeniu nowej szkoły trwały do 5 września 1972 r. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 10 września 1972 r.

Patronem szkoły został Mikołaj Kopernik.

Naukę w nowym budynku szkolnym rozpoczęto 11 września 1972 r. Ze względu na reorganizację szkolnictwa, jaka wówczas miała w Polsce miejsce, szkoła w Malni została zakwalifikowana jako zbiorcza z filiami w Choruli i w Odrowążu. Utworzono wówczas stanowisko zastępcy dyrektora. Została nim siostra ówczesnej dyrektorki, Michalina Kałużna.

Przyznać należy, że szkoła była, jak na owe czasy, bardzo nowoczesna. W głównym jej gmachu zamieszczono bardzo dobrze nasłonecznione pomieszczenia klasowe oraz pracownie, bibliotekę, kuchnię, stołówkę, świetlicę oraz mieszkania dla nauczycieli. Cały kompleks w funkcjonalny sposób połączono krytym korytarzem z salą gimnastyczną.

 

Przed szkołą mieści się duży plac spacerowo-rekreacyjny oraz pokryte nawierzchnią asfaltową boisko sportowe. W latach 70. oraz 80. uczyło się w niej ok. 350 uczniów. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy zaczęła zmniejszać się liczba dzieci. Przyczyn tego stanu rzeczy było kilka: niż demograficzny, ale także liczne wyjazdy do Niemiec mieszkańców Malni i okolicznych wiosek. Liczba uczniów zmniejszyła się co najmniej o połowę. W tej sytuacji, aby lepiej wykorzystać pomieszczenia szkolne, przeprowadzono tam przedszkole, które dotychczas mieściło się w starym, zniszczonym budynku usytuowanym obok szkoły.

W czerwcu 1991 r. na emeryturę odeszła długoletnia dyrektorka szkoły Jadwiga Kałużna wraz ze swoją siostrą Michaliną, również długoletnią nauczycielką w Malni. W jesieni swego życia wróciły one w swoje rodzinne strony do Łucka nad Dunajcem.

 

Dyrektorką szkoły została Marianna Zdanowicz. Pełni ona tę funkcję po dzień dzisiejszy.

 

W roku 1993 uroczyście obchodzono dwudziestą rocznicę od wybudowania w Malni nowej szkoły.

 

szkola.jpeg

 

Od 1 stycznia 1996 r. szkoła w Malni przeszła pod zarząd Urzędu Miasta i Gminy w Gogolinie[1]. Przeprowadzono wtedy najbardziej potrzebne remonty: wymianę pokrycia dachu oraz wymianę okien i oświetlenia szkolnego. Sukcesywnie prowadzone są najistotniejsze prace adaptacyjno-remontowe. Otwarto w budynku szkolnym świetlicę dzienną dla dzieci, którą prowadzi Barbara Herok. Odnowiono salę gimnastyczną i elewację szkoły. Zmieniono w niej ogrzewanie z węglowego na olejowe. Przeprowadzone prace przyczyniają się do znacznego usprawnienia funkcjonowania szkoły.

Szkoła w Malni jest bardzo otwarta na szeroką współpracę z miejscowym środowiskiem. Jest ona ważnym ośrodkiem kulturotwórczym dla Malni i dla okolicznych miejscowości. Są w niej organizowane uroczystości z udziałem mieszkańców.[1] Zob. M. Zdanowicz, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Malni, „Panorama Ziemi Gogolińskiej” (1997)4/29.

 

Opracowano na podstawie książki

„U źródeł własnej tożsamości” ks. profesora Zygfryda Glaesera.

Pogoda
25 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN