Kościół Park Plac zabaw

Wydarzenia i aktualności

 • Boże Ciało w Malni

  287989663_1019150072298340_2031037535152050641_n.jpeg

  Data publikacji:
 • Obwieszczenie

  Malnia, 27 kwietnia 2022 r.

   

   

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Sołtys wsi Malnia zaprasza wszystkich mieszkańców 
  na zebranie wiejskie Sołectwa Malnia,
  które odbędzie się dnia 05.05.2022r. (czwartek)
  o godz. 18.00  w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Powstańców 2 w Malni 
  (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia)

  Porządek zebrania (projekt):
  Porządek zebrania (projekt):
  1. Powitanie uczestników zebrania;
  2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania;
  3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
  4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców;
  5. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
  i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
  6. Dyskusja;
  7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin;
  8. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad;
     
   

  Sołtys wsi Malnia
  Radna Rady Miejskiej w Gogolinie
            Barbara Herok


  Otrzymują:
  Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
  Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14 

  Data publikacji: 27-04-2022 16:03
 • Sprzątanie świata

  IMG-20220408-WA0008.jpeg

  W ramach wiosennej akcji "Sprzątanie świata", w czwartek 7 kwietnia, grupa mieszkańców uporządkowała teren przy Świetlicy Wiejskiej w Malni. Zagrabiono teren i rozplantowano ziemię przygotowując pod zasiew nowego trawnika. Na uporządkowanym placu pojawiły się wielkanocne ozdoby z tradycyjną kroszonką na czele.

  Data publikacji:
 • Ogłoszenie

  ogłoszenie.jpeg

  Data publikacji:
Zobacz wszystkie
Pogoda
12 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,67 PLN
1 CHF = 4,81 PLN
1 USD = 4,52 PLN