Kościół Park Plac zabaw

Ogłoszenia parafialne

Porządek Nabożeństw

29.03. – 13.04.2020 r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29.03.

    08.00 – Za ++ rodziców Klarę i Franciszka Roskosz, ++ synów, córkę, synowe, zięcia, ++ z pokrewieństwa Roskosz – Sapok.

    10.00 – Za + męża i ojca Gerharda Mandola, ++ rodziców obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

    15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

PONIEDZIAŁEK, 30.03.

    08.00 – W intencji parafian.

WTOREK, 31.03.

    18.00 – Za ++ rodziców Jana i Emilię Szewczyk, + brata Jana, bratową Marię, ++ ojca Ericha Wosczyna, brata Bernarda, ++ z pokrewieństwa Szewczyk – Wosczyna – Kita.

ŚRODA, 1.04.

    18.00 – Za + męża Jana Gabor, ++ rodziców Konieczko – Gabor i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK, 2.04.            pierwszy miesiąca

    16.00 – Godzina Święta z modlitwą o powołania i za powołanych.

    17.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Henryki i Stanisława Babiak, za ++ rodziców i rodzeństwo obu stron Babiak – Gorczyca oraz ++ Jerzego i Ingridę Piszczor.

PIĄTEK, 3.04.                     pierwszy miesiąca

    08.00 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    18.00 – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji rodziny Simon oraz dzieci i wnuków.

SOBOTA, 4.04.                  pierwsza miesiąca

    08.00 – W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.

    18.00 – Za ++ Juliannę i Józefa Kilisz w 9-tą rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05.04.

    08.00 – Za + męża Ryszarda Gruchot, ++ Józefa i Marię Szynol, ++ teściów Jana i Martę Gruchot i dusze w czyśćcu cierpiące.

    10.00 – Za + męża Andrzeja Waloch, ++ teściów Ernę i Wernera Waloch, ++ ojca Eryka Pick i siostrę Brygidę Malcherczyk.

    15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Ogłoszenia parafialne:

 

1. Przypominam, że we Mszy św. może uczestniczyć tylko 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. Liczba 5 osób jest nieprzekraczalna! Pełny tekst Dekretu Ks. Biskupa Andrzeja Czai jest na stronie internetowej Diecezji Opolskiej. Jest tam też Jego list pasterski na najbliższą niedzielę (29.03.). Tekst ten też jest w naszej gablotce parafialnej.

      O g. 15.00 będzie  adoracja Najświętszego Sakramentu (może być tylko 5 osób) – rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia, a zakończymy odśpiewaniem Gorzkich Żali (g. 15.45). Adoracja jest codziennie o g. 15.00 - 16.00 i o 17.30. do Mszy św. Gdyby jakaś grupa wiernych (do 5 osób) chciała adorować w innym czasie, to jestem gotów  wystawić Najświętszy Sakrament - należy to wcześniej ustalić. Módlmy się dużo w tym czasie, słuchajmy mądrych rozważań, wspierajmy siebie,  pomagajmy osobom starszym i samotnym.

      Drogi Krzyżowej w piątek nie będzie.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o g. 16.00 Godzina Święta z modlitwą o powołania i za powołanych, Msza św. o g. 17.00. W piątek rano Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę rano Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.

     3. Sprzątania kościoła w sobotę nie będzie.

4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Panie z Caritasu przygotują na sobotę palmy – będą poświęcone na Mszy św. w sobotni wieczór, wystawione zostaną w przedsionku kościoła i będzie je można zabierać do domu (ewentualne ofiary na dzieła zespołu Caritas można składać do skarbony Św. Antoniego).

5. Kolekta przyszłej niedzieli na nasze Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne.

6. Przypomnę treść II i III przykazania kościelnego:

      II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
     III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

      Przyjęcie Sakramentu Pokuty nie jest związane z okresem wielkanocnym.  Przykazanie przyjęcia komunii św. wielkanocnej obowiązuje od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7.06.). Wielu parafian  było u spowiedzi i komunii św. podczas naszych rekolekcji parafialnych i trwa w stanie łaski uświęcającej. Wierzę, że po ustaniu zagrożenia epidemią będzie jeszcze można skorzystać ze spowiedzi i komunii św. Gdyby ktoś potrzebował spowiedzi w najbliższym czasie, to należy się na nią umówić. Przy obecnych zasadach niemożności gromadzenia się w  grupie powyżej 5 osób zorganizowanie spowiedzi przedświątecznej jest  praktycznie niemożliwe. Nie będzie też przed Świętami dodatkowego spowiednika.

      Z Dekretu Ks. Biskupa Andrzeja: Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym czasie akt żalu doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego (por. KKK 1452).

Można się posłużyć wzorem podanym poniżej:

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne
postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).
Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św.Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.


Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.
6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
8. Prośby

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

 

 

 

 

 

 

Pogoda
01 kwietnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,30 PLN
1 USD = 4,15 PLN